Se alla

Skolan

Skolpolitik för en ny tid. Tycker du också att det är viktigt att sätta skolan främst?

Fokus på lärandet och uppföljning av skolans kunskapsmål och elevhälsa.

Lärarna ska vara lärare. Det behövs flera roller i skolan. Fritidspedagoger heltid för arbete både på raster och fritids, assistenter för de med behov, social- och skolpedagoger är några exempel, IT stöd för alla i verksamheten.

Stödja elever genom samarbete mellan olika verksamheter i samhället som socialen, skola och polis för att ge alla elever bästa förutsättningar för framtiden.

Liberalerna vill:

 • ge elever möjlighet att tillsammans med sina målsmän aktivt välja skola.
 • främja inriktningar i skolarna i Oxelösunds för att förbättra elevens möjlighet att växa inom sitt intresse
 • säkerställa tillgång till hög kvalitet och varierade läromedel där det digitala är ett bra komplement till lärobok anpassad för olika elevers behov.
 • skapa studiero och trygghet i våra skolor
 • upprätta en handlingsplan för särbegåvade elever – både starka och svaga.
 • erbjuda bra hjälp för läxläsning
 • följa upp närvaro i klassrum och i förskolor
 • införa elevpeng i vuxenutbildningen för att ge vuxna möjlighet till jobb och ge Campus förutsättning och möjlighet att ge en bra utbildning kopplad till behoven i samhälle och industri.
 • använda ordningsregler och konsekvenstrappor för att visa barnen hur vi kan vara tillsammans och respektera varandra.
 • låta de olika förskolorna finnas kvar med spridning i kommunens olika bostadsområden
 • hålla utomhusmiljöer i bra skick och förbättra utomhusmiljön på Ramdalsskolan
 • säkra att språk coacherna har en tydlig roll och kan hjälpa alla barn att utveckla sitt svenska språk. Svenska ska vara huvudspråk på samtliga enheter inom förskola och skola.
 •  säkra att social-och skolpedagogerna har en tydlig roll och kan fortsätta sitt viktiga arbete t.ex. för närvaro i förskola och skola .