Se alla

Rätt att kunna välja

Ge oss människor rätt att välja där detta är möjligt som t.ex för äldre val av boende, skol- och förskola, personlig assistans . Vi tror på att fler valmöjligheter innebär en ökad kvalitet och upplevd trygghet och trivsel.

Möjlighet att välja det som du som människa prioriterar är mycket viktigt. För det krävs alternativ.  De verksamheter som betalas med skattemedel måste också hålla minst den kvalitet och service som kommunens alternativ har. Därför finns i praktiken behov av att kommunens verksamhet som ger finansieringen även genomför kontroller och  gör det tydligt för alternativen vad som krävs. Får verksamheten anmärkningar från t.ex. skolinspektionen ökar kontrollbehovet för att säkra att dessa anmärkningar hanteras, vilket i liberal mening även kräver tydlighet i konsekvenser i skrivna kontrakt. Detta är frågor vi Liberaler driver i det politiska kommunala arbetet.

Exempel på viktiga verksamheter med behov av alternativ är

  • boende för äldre med vårdbehov
  • personlig assistans
  • förskolor
  • skola på grundskole- och gymnasie nivå